سفارش تبلیغ
صبا ویژن

او می رسد

او میرسد که حال و هوا را عوض کند
نوع نگاه ما و شما را عوض کند

با او شب سیاه مبدل شود به روز
او می رسد که نوع دعا را عوض کند

ما گر وفا کنیم به فکر منافعیم
او میرسد که رسم وفا را عوض کند

ما بندگان سیم و زر و جاه و ثروتیم
باید بیاید او که خدا را عوض کند

مقصود کعبه است و به بتخانه می رویم
باید بیاید او و گِرا را عوض کند

دنیاست دین ما و ذهب مذهب شماست
لختی درنگ تا که منا را عوض کند

جای من و شما نه خاک زمین است دوستان
او میرسد که ارض و سما را عوض کند

داریم چون به دامن او دست التجا
می آید او که فقر و غنا را عوض کند

دنیا فناست راه بقا جستجو کنید  
می آید او که راه بقا را عوض کندمطلب بعدی : قرآنی